BEZPEČNÉ SKLO

Bezpečné (laminované) sklenené tabule Effector Lamino Effect

Sú to sklenené tabule, ktoré, v závislosti od typu stavby, zabezpečujú rôzne funkcie - chránia pred vlámaním, obmedzujú riziko zranenia úlomkami skla v prípade ich rozbitia a riziko vypadnutia. Vzhľadom na to, že štandardne je sklenená tabuľa, ktorá má ochrannú funkciu hrubšia ako druhá tabuľa v súprave a obsahuje PVB fóliu s určitými tlmiacimi vlastnosťami, sú sklenené tabule Effector Lamino Effect charakteristické lepšími vlastnosťami ochrany proti hluku. Lamino Effect takisto filtruje väčšinu UV lúčov, čo znamená maximálnu ochranu všetkých prvkov vystavených pôsobeniu slnečných lúčov.  

Vo viacvrstvových tabuliach Effector Lamino Effect sa používa laminované sklo (norma PN-EN ISO 12543-1,2,3,4,5,6 „Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo“), ktoré sa skladá z dvoch alebo viacerých tabúľ spojených pomocou jednej alebo viacerých PVB fólií (polyvinylbutyralovej). Tento proces sa odohráva v autokláve pri teplote okolo 115°C a pod tlakom okolo 10 at. Predtým, počas prípravy sklenených tabúľ na spájanie, je potrebné vysať vzduch z medzisklenného priestoru, v ktorom sa už nachádza PVB fólia.

Vlastnosti laminovaného skla:

  • v prípade prasknutia skla drží PVB fólia (alebo fólie) kúsky skla na mieste,

  • použitie rôzneho množstva a hrúbky jednotlivých vrstiev znamená vznik laminovaného skla s rozmanitými fyzikálnymi vlastnosťami,

  • PVB fólie môžu byť bezfarebné, mliečne alebo v niektorých prípadoch farebné, je tiež možné zalaminovať medzi vrstvy skla potlač alebo grafické prvky.

Funkcie sklenených tabúľ Effector Lamino Effect:

ZNÍŽENIE RIZIKA VLÁMANIA A OCHRANA PRED VANDALIZMOM

V závislosti od konštrukcie laminovaného skla, ktoré je súčasťou sklenenej tabule Effector Lamino Effect, je sklo držiteľom zodpovedajúcej triedy bezpečnosti v súlade s definíciami z normy PN-EN 356, podľa toho, akou skúškou odolnosti sklo prešlo. Skúška pozostáva z jednorazového alebo opakovaného úderu oceľovej gule (trikrát) s hmotnosťou 4,11 kg, ktorá voľne padá z určenej výšky (od 1,5 m do 9 m) na vodorovne položené testované sklo (1100 x 900 mm). Zasiahnuté body po prepojení vytvárajú rovnoramenný trojuholník s 13 cm dlhými ramenami. Výška pádu gule sa mení podľa triedy skla. Sklo by sa nemalo rozbiť ani po treťom údere.

Vďaka použitiu skiel Effector Lamino Effect je možné zabezpečiť ochranu bytu, majetku i osôb, ktoré sa v ňom nachádzajú. Montáž takéhoto presklenia naozaj dokáže spomaliť aktivitu agresorov a tým ich odradiť. V prípade pokusu o krádež či vlámanie poskytujú tieto sklá dostatok času na zásah alebo spustenie poplachu. Umožňujú tiež vyhnúť sa povinnosti zaťahovania žalúzií pri kratšej neprítomnosti. Zmenšujú riziko poranenia v prípade náhodného nárazu.

OCHRANA PRED RIZIKOM PORANENIA

V prípade náhodného prasknutia zaručuje laminované sklo v sklenenej tabuli Effector Lamino Effect udržanie sklenenej steny na mieste a celistvosť jej prvkov s cieľom vyhnúť sa zraneniu, najmä v prípade pádu. Použitie tohto ochranného prvku, ktorý je často povinný (verejnoprávne organizácie, školy, škôlky, motorové vozidlá) je opodstatnené aj v obytných priestoroch, kde poskytuje obyvateľom bezpečie.

OCHRANA PRED PREDMETMI PADAJÚCIMI NA STRECHY A PRESKLENÉ STENY

Dnešná architektúra kladie čoraz väčší dôraz na strešné zasklenie, ktoré umožňuje opticky zväčšiť priestory, lepšie využiť slnečné svetlo a zvýšiť pohodlie a estetickú hodnotu interiérov. Za príklad môže poslúžiť veranda, ktorá sa stáva miestom, na ktorom si možno bezpečne užívať slnečné lúče a nevystavovať sa pritom vetru a chladu. Strešné zasklenie teda musí vyhovovať bezpečnostným požiadavkám, nárokom na tepelnú izoláciu a ochranu proti slnečným lúčom. Ak nejaký predmet spadne na strešné zasklenie, sklo ho zadrží a nedovolí, aby sklenené prvky spadli na ľudí.

OCHRANA OSÔB PRED VYPADNUTÍM

Kvôli svojim rozmerom, spôsobu montáže a podporným prvkom úplne zodpovedajúcim požiadavkám a platným predpisom, zaručuje sklo štrukturálnu stabilitu v prípade rozbitia a udržanie tlaku na sklenené prvky. Sklo môže byť použité na realizáciu podokenných prvkov, ochranných bariér a tiež zasklenia stien.

Čo je nové

Vidieť všetko
Blog
Aktualności
Staviate dom?

Kúpte si okná Hensfort a získajte zľavu na rzeczgustu.eu

rzeczgustu.eu