OZDOBNÉ SKLENENÉ TABULE EFFECTOR BEAUTY EFFECT

Ornamentálne sklo používané v ozdobných sklenených tabuliach Effector beauty Effect má nižšiu priehľadnosť spôsobenú rozptylom svetelných lúčov na jeho vzorovanom povrchu. Kvôli svojim úžitkovej a dekoračnej hodnote má široké využitie v bytovej i priemyselnej výstavbe, napr. pri zasklení priečok a dverí v rôznych verejnoprospešných budovách a v termoizolačných súpravách. Široká škála vzorov a farieb umožňuje architektom aj používateľom voľne tvarovať priestor tak v bytovej ako aj v priemyselnej výstavbe. Ozdobné sklo je produkované metódou valcovania, pričom jeden z valcov obsahuje vzor, ktorý je následne vytláčaný na povrch skla. Efekt čiastočného zamaskovania či zatemnenia získaný pri použití tohto skla môže byť dosiahnutý prostredníctvom prefarbenia taveného skla na hnedú farbu alebo výberom menej alebo viac diskrétneho vzoru. Svetlo pri kontakte s ozdobným sklom podlieha čiastočne odrazu a čiastočne rozptylu, čo je určené tvarom a veľkosťou vzoru ornamentu. Vzájomný vzťah týchto dvoch javov vplýva na pozorovaný stupeň blikania a zatemnenia. Ozdobné sklo zvyčajne prepúšťa len o niečo menej svetla ako bezfarebné sklo.

Výhody:

  • Možnosť získania rôznych svetelných efektov a stupňov zatemnenia.

  • Päť úrovní súkromia zatriedených od 1 (najmenej zacláňajúce) po 5 (najviac zacláňajúce).

  • Široký výber ponúkaných vzorov.

  • Unikátne dekoračné vlastnosti.

Čo je nové

Vidieť všetko
Blog
Aktualności
Staviate dom?

Kúpte si okná Hensfort a získajte zľavu na rzeczgustu.eu

rzeczgustu.eu