NÍZKOEMISNÉ SKLO

Effector Therm Effect jednokomorové 

Produkované z nízkoemisného skla s mäkkým povlakom, ktoré je vyrábané v procese „off line“, t.j. kovová vrstva je na tabuľu nanášaná mimo výrobnej linky skla float. Hodnota emisného faktora tejto vrstvy je v porovnaní so sklom niekoľkonásobne nižšia. Jednokomorová sklenená tabuľa vyrobená z takéhoto skla umožňuje dosiahnuť výborné parametre: vysokú priepustnosť denného svetla, najnižšiu možnú hodnotu súčiniteľa prestupu tepla U, najvyššiu priehľadnosť, neutrálnosť farieb a optimálnu priepustnosť energie (sklenená tabuľa Effector Therm Effect s medzisklenným priestorom vyplneným vzácnym plynom argónom dosahuje hodnotu súčiniteľa prestupu tepla U=1,1[W/(m2•K)]).

 

Effector Therm Effect dvojkomorové

Rastúce ceny tradičných zdrojov energie, zmenšujúce sa zásoby energetických surovín, obmedzenia spojené s emisiami oxidu uhličitého, škodlivého pre životné prostredie, a čoraz väčšie ohrozenie klimatickými zmenami nás nútia zavádzať efektívne a úsporné technológie. Navyše, v súlade s novelizovanou stavebnou legislatívou z roku 2009 bola zavedená povinnosť energetickej certifikácie budov (energetické pasy). Naradenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/91/WE z 16.12.2002 vo veci energetickej charakteristiky budov zaväzuje členské štáty Európskej únie k aktívnej podpore zlepšenia energetického štandardu budov v štátoch Spoločenstva.

Odtiaľ tiež vychádza naša ponuka smerujúca k zlepšeniu hodnôt súčiniteľa prestupu tepla celej budovy - dvojkomorové izolačné sklenené tabule Effector Therm Effect sú zostavené z 2 tabúľ s termoizolačnou vrstvou a ich medzisklenný priestor je vyplnený argónom, čo umožňuje dosiahnutie dokonalej rovnováhy medzi najnižšími súčiniteľmi U s hodnotou až 0,6 [W/(m2 K)] a priepustnosťou energie (g=50), s najvyššou priehľadnosťou (71% priepustnosti svetla) pri zachovaní neutrálnych farieb (Ra=95,7).

Sklenené tabule tohto typu nájdu využitie v objektoch, v ktorých je zvlášť dôležité dosiahnuť čo najnižšiu hodnotu súčiniteľa prestupu tepla, najmä v pasívnych domoch.

VÝHODY izolačných sklenených tabúľ Effector Therm Effect:

VYŠŠIE POHODLIE:

zníženie efektu studeného okna,
redukcia javu kondenzácie vodnej pary (pri vyrovnaní teploty sklenej tabule s teplotou vo vnútri miestnosti sa znižuje riziko zarosenia skla),
veľmi dobrá priehľadnosť a neutrálne farby
ÚSPORA ENERGIE + OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

nižšie náklady na vykurovanie,
ochrana životného prostredia prostredníctvom zníženia emisií oxidu uhličitého do atmosféry.
UNIVERZÁLNOSŤ:

Izolačné sklenené tabule Effector Therm Effect fungujú tak v lete, keď regulujú zohrievanie miestnosti, ako aj v zime, keď redukujú stratu tepla z miestnosti. Vďaka zníženiu intenzity ultrafialového žiarenia prenikajúceho dovnútra chránime naše zdravie a spomaľujeme proces blednutia nábytku, kobercov a závesov.

Effector Therm Effect trojkomorové

Vychádzame v ústrety očakávaniam našich čias a stavebným technológiám. Preto sme do našej ponuky pridali viacvrstvové trojkomorové sklenené tabule s hodnotou súčiniteľa tepelného prestupu 0,4 [W/(m2 K)]. Je to spojené s dodatočnou komorou v zasklení, a kvôli dosiahnutiu takejto hodnoty vyrábame viacvrstvové sklenené tabule s celkovou šírkou 58 mm, pričom je nevyhnutné niektoré sklá kaliť. Pri kalení využívame technológiu s vzduchovým vankúšom a nie tradičné keramické valčeky, vďaka čomu sa vyhýbame poškodeniu tvaru skla po tepelnej úprave. Zlepšenie parametrov zvyšuje hmotnosť sklenenej tabule do 40 kg/m2. Mení sa tiež súčiniteľ priepustnosti svetla Lt, ktorého hodnota je horšia približne o 8% v porovnaní so sklenenými tabuľami, pri ktorých sa používajú štandardné nízkoemisné povlaky.

Takéto sklenené tabule možno využiť v oknách určených pre pasívne domy.

 

Čo je nové

Vidieť všetko
Blog
Aktualności
Staviate dom?

Kúpte si okná Hensfort a získajte zľavu na rzeczgustu.eu

rzeczgustu.eu